Hakkımızda

İnsanoğlu varolduğu günden itibaren yaşamını doğadan elde ettiği kaynaklar ile sürdürme çabası içerisine girmiştir. Bu sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanılması, gelecek nesiller için öncelikli önem derecesine sahip bir konudur. Faaliyetine ve üretim kapasitesine yönelik bir tüketim dengesi içerisinde çalışan firmamız doğaya duyduğu saygı çerçevesinde asgari tüketim- maksimum üretim sloganıyla çıktığı bu yolda gerek hammadde, gerek enerji konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

Granit in maden sahasından çıkarılması, biçimlendirilmesi, taşınması, ve kesilmesi bizim için farklı ama aynı öneme sahip aşamalardır. Bu safhaların her biri için gerekli teknolojik donanım ve profesyonel kadroya sahip ender firmalardan birisi olmakla gurur duymaktayız.

Bizleri tercih ederken bahsettiğimiz hususları dikkate almanız bizim için mutluluk vesilesidir …

Simya stone …
Taşa değer katar.